PENGENALAN PMMMMEDIA

VISI 
Memanifestasikan multimedia sebagai medium yang signifikan dalam perhubungan dan penyebaran rangkaian maklumat.

 

MISI

1. Mewujudkan generasi mahasiswa/wi yang celik dalam pelbagai bidang teknologi terutamanya teknologi maklumat dan komunikasi.

2. Menjana kemahiran dan kepakaran dalam mendominasi pelbagai bentuk media.

3. Menyediakan wadah dan saluran kepada mahasiswa untuk menyumbang idea dan gagasan mereka ke arah pembangunan serta pengislahan ummah secara umumnya dan khasnya kepada persatuan.

4. Mengintegrasikan cetusan idea dan pemikiran mahasiswa dengan kemahiran serta kepakaran dalam bidang teknologi supaya menjadi satu bentuk persembahan yang mantap dan mapan.


OBJEKTIF PENUBUHAN

1. Memperkenalkan mahasiswa/wi Persatuan Mahasiswa Malaysia di Maghribi(PMMM) kepada pihak luar secara lebih global.

2. Membina dan meluaskan jaringan perhubungan sesama ahli PMMM dan persatuan lain serta masyarakat luar.

3. Mengintensifkan kemudahan teknologi masa kini yang sedia ada dala  pelbagai skop dan bidang tugasan secara maksimum demi merealisasikan pelbagai kepentingan persatuan.

4. Menjadi platform dan medan kepada mahasiswa untuk mengekspresikan karya-karya mereka.

GERAK KERJA
Mengemaskini dan menyelaras laman-laman sesawang berikut :

 

SELIAAN
Exco Penerbitan dan Dokumentasi
Persatuan Mahasiswa Malaysia di Maghribi

‘TARBIAH – CINTA – PEDULI’

 

To Top
Loading...