Aktiviti

Seminar Pembangunan Intelek 2017

 

SPI’17 adalah satu seminar ilmu yang dicetuskan oleh siswazah sarjana di Maghribi yang dilaksanakan pada 3 April 2017 di Universiti Muhammad v , Rabat. Objektif utama SPI’17 adalah mengemukakan garis panduan dalam aktiviti muamalat yang sering dipraktikkan oleh ahli PMMM sepanjang keberadaan mereka di Maghribi. Terdapat 7 kertas kerja berkaitan fiqh muamalat yang dibentangkan sendiri oleh ahli PMMM yang berada dalam pengajian pada peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah.

#pmmm_media
#SPI’17

To Top
Loading...